Masies

Què és una Masia

Masía Catalana

Masia és el nom que es designa a la casa de camp aïllada, assignada a una finca rústica d'una explotació de caràcter agrícola o ramader de tipus familiar. La paraula Masia és derivada del terme català "Mas", i aquest, al seu torn provinent del vocable llatí Mansum. Engloba a tota l'explotació agrària de tipus tradicional i de caràcter autosuficient, és originari d'algunes comarques de la Catalunya oriental. Per regla general, la família pagesa que regenta una masia habita de manera permanent a la casa, vivint exclusivament del que produeixen.

Categories: