Certificat d'Eficiència Energètica per a l'edificació.

Certificado de Eficiencia Energética para la edificación.

El Certificat d'Eficiència Energètica és un justificant requerit pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per tots els habitatges que vagin a ser llogades o comprades per una altra persona. Aquesta mesura vol aconseguir una millora d'energia en tots els països de la Unió Europea.

Aquest document ha d'incorporar tots els aspectes energètics del domicili, sobretot per permetre una millor avaluació i qualificació de tots els elements que conformen l'immoble. D'ell se'n deriva un aspecte que és conegut com "etiqueta energètica".

Què és l'etiqueta energètica?

L'etiqueta energètica és un document on es detalla la qualificació que ha obtingut l'habitatge. Aquesta dada fa servir una escala de lletres que van des de la A, sent la més elevada, fins a la G, que és la més baixa de totes. A més, ve acompanyada d'una sèrie de colors que permet definir quina és la més energètica.

Aquesta dada ve incorporat en el certificat energètic, però també inclou informació sobre la quantitat de diòxid de carboni que es pot emetre i fins i tot facilita dades sobre el consum anual d'energia. Per entendre millor com funciona aquesta etiqueta, desglossem les seves diferents qualificacions:

• La lletra A està acolorida de verd fosc i és la que representa la major eficiència energètica.

• La lletra B està pintada de verd més clar segueix mantenint l'eficiència.

• La lletra C està pintada d'un verd més groguenc i no és tan energètica com les anteriors.

• La lletra D està acolorida de groc i representa una eficiència normal.

• La lletra E té un to més ataronjat i deixa patent que l'immoble compta amb molt poca eficiència energètica.

• La lletra F és totalment taronja i és un dels últims graons de la llista.

• La lletra G està en vermell i representa un habitatge que no compta amb cap tipus d'eficiència energètica.

Tots els usuaris del mercat energètic han de tenir en compte que aquesta etiqueta té una durada de deu anys des del moment en què s'emet.

És obligatori aquest certificat? https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3904

Sí, segons el que preveu el Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, tots els usuaris que vulguin llogar o vendre un immoble han de disposar d'aquest certificat. Aquesta mesura es va iniciar al juny de 2013, per tal d'informar a l'altra persona de l'eficiència en energia que disposa aquest habitatge i totes les immobiliàries, venedors o arrendadors han de presentar-la al moment de la transacció.

Qui ha de realitzar aquest certificat energètic?

El Certificat d'Eficiència Energètica ha de ser realitzat per un tècnic autoritzat, que disposi de la formació adequada per a això i podent ser enginyers, arquitectes o tècnics especialitzats. L'usuari és lliure de decidir amb quina empresa professional vol realitzar el certificat ja que no hi ha obligació de contractar un d'específic.

Quin cost té aquest justificant d'eficiència energètica?

El cost del Certificat d'Eficiència Energètica no està estipulat pel Govern, sinó que s'estableix depenent de l'oferta i la demanda que hi hagi en aquest moment en el mercat. El més aconsellable en aquests casos, és comparar preus amb diferents empreses.

Quan no es requereix el Certificat d'Eficiència Energètica?

El certificat energètic és obligatori per a tots els usuaris que vulguin entrar dins el mercat immobiliari, ja sigui per lloguer o vendre un habitatge que posseeixin, però hi ha certs casos en què no es requereix d'aquest document i queden detallats de la següent manera:

• Edificis religiosos i monuments històrics.

• Habitatges que no vagin a llogar-durant més de 16 setmanes a l'any.

• Aquells edificis empleats per aspectes industrials o agrícoles.

• Immobles que hagin estat demolits o destruïts o que hagin de ser una construcció provisional.

• Els pisos que disposin de menys de 50 metres quadrats.

Què passa si no tinc el certificat energètic?

Qualsevol usuari que no disposi del certificat energètic en vigor ha d'afrontar una multa, segons queda establert en la Llei 8/2013, de 26 de juny, on l'incompliment pot comportar faltes lleus, greus o molt greus. El consumidor pot enfrontar-se a multes que ronden els 300 o 6.000 euros aproximadament.

 

Categories: 
Tags: 

Afegeix un nou comentari